Các Dòng Nam Giáo Phận

 • Dòng Kitô Vua

  Dòng Kitô Vua

  Được thành lập năm 1870, do hai cha thừa sai Gernot Quý và Ritter Giáo, Hội Dòng Kitô-Vua Cái Nhum, thuộc giáo phận Vĩnh Long, là một trong số các dòng nam việt Nam, thuộc quyền giáo phận còn tồn...

 • Dòng Đức Mẹ Người Nghèo

  Dòng Đức Mẹ Người Nghèo

  Dòng Anh Em Đức Mẹ Người Nghèo tiếp tục ơn gọi đan tu, thích nghi cấu trúc với hoàn cảnh mới của thế giới người nghèo, nên thường được thiết lập tại môi trường xã hội bình dân, gần gũi với người...

 • Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

  Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

  Ngày 25 tháng 12 năm 1982 đánh dấu ngày thành lập dòng Thừa Sai Đức Tin; từ hiệp hội thiện chí trở thành một dòng tu thuộc quyền giáo phận qua sắc lệnh thành lập của đức hồng y Giuse Siri, tổng...

 • Dòng Thánh Gia - FSF

  Dòng Thánh Gia - FSF

  Vì nhu cầu truyền giáo tại Giáo phận PHNOM PENH (Lúc ấy gồm toàn Vương Quốc Campuchia và hai giáo phận Cần Thơ và Long Xuyên ngày nay), vào cuối năm 1904, Linh mục Henri PIANET (1852 -1915) thuộc...