Đời Tu

Tu sĩ sống hiệp thông - những chia sẻ thực hành

Tu sĩ sống hiệp thông - những chia sẻ thực hành

Đã có không ít những suy tư, bàn luận, gợi hứng hoặc định hướng của các vị hữu trách, các chủ chăn, các chuyên viên kinh thánh, thần học, giáo hội học… viết về sự hiệp thông trong đời sống của người thánh hiến. Những công trình này thật đáng ngưỡng mộ, đáng trân trọng và cần được học hỏi, áp dụng trong đời sống hằng ngày của các nam nữ tu sĩ.