Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam

Hội Nghị Thường Niên Lần VIII Của LHBTTCVN NĂM 2023

Hội Nghị Thường Niên Lần VIII Của LHBTTCVN NĂM 2023

Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam (LHBTTC VN) đã tổ chức Hội nghị thường niên lần VIII năm 2023, chủ đề : “TRUNG TÍN VÀ Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CỦA THẦY”, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An, từ chiều ngày 13 đến trưa ngày 16/11/2023, với sự tham dự của 154 Bề trên Tổng quyền, Bề trên Giám Tỉnh và Đại diện Bề trên các Dòng tu, Tu Hội, Tu Đoàn và Hiệp Hội đang hiện diện và phục vụ tại 27 giáo phận trong cả nước.

Video