“Thư ngỏ ngày ơn gọi” từ giáo xứ Kađơn - Gp Đà Lạt