Nghiên Cứu

Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thiên Chúa quan phòng

Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thiên Chúa quan phòng

Theo Toát Yếu Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo: “Sự quan phòng của Thiên Chúa là những sắp xếp nhờ đó Thiên Chúa hướng dẫn các thụ tạo của mình đến chỗ hoàn hảo mà Ngài đã định cho chúng. Thiên Chúa là tác giả tối cao của kế hoạch Ngài; nhưng để thực hiện kế hoạch đó, Ngài cũng sử dụng sự cộng tác của các thụ tạo. Đồng thời, Ngài ban cho chúng phẩm giá là tự hoạt động và trở thành nguyên nhân cho nhau” (Toát Yếu Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo 55).

 • Tôn giáo qua nhãn quan xã hội học

  Tôn giáo qua nhãn quan xã hội học

  Dưới nhãn quan xã hội học, chúng ta sẽ sơ lược qua năm học thuyết (Comte, Marx, Durkheim, Weber và Berger) giải thích tôn giáo như chức năng xã hội, đóng góp một khía cạnh nào đó trong sự cấu kết...

 • SINH ĐỘNG HÓA, MỘT PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO MỚI

  SINH ĐỘNG HÓA, MỘT PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO MỚI

  Các bề trên trong hội dòng được trao cho quyền bính để phục vụ cộng đoàn nhà dòng của mình. Các ngài có quyền bính thực sự và được mời gọi thực thi quyền bính đó theo phong cách Giáo Luật diễn tả:

 • GIÁO LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO

  GIÁO LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO

  Câu trả lời khá rõ ràng: Đó là Bề Trên. Hoặc có thể dùng một từ khác để chỉ người lãnh đạo như Tổng Phụ Trách, Chị Trưởng, Vị Điều Hành Tổng Quyền, Vị Tổng Quản …

 • CHIẾM THÀNH GIÊ-RI-KHÔ – Gs 6

  CHIẾM THÀNH GIÊ-RI-KHÔ – Gs 6

  Giô-suê là nhân vật chính trong sách Giô-suê, thế nhưng Đất Hứa mới là đề tài chính, là đối tượng trung tâm mà sách bàn đến. Toàn cuốn sách nói về cuộc chiếm đất Ca-na-an và việc phân chia các...

 • Đức Tin và Hành Động - Nguyên Minh

  Đức Tin và Hành Động - Nguyên Minh

  Thánh Phaolô nói: “Chúng ta được nên công chính là vì tin chứ không phải vì làm những gì luật dạy” (Rm 3, 28), còn Thánh Giacôbê lại bảo: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17).

 • Yêu mến kẻ thù, Giới răn yêu thương mới

  Yêu mến kẻ thù, Giới răn yêu thương mới

  Chỉ có tình yêu mới có thể hiệp nhất những điều trái nghịch nhau, hay ít ra, những điều khác nhau. Cho nên, sự khác biệt chính là điều kiện của tình yêu: khác biệt giữa Thiên Chúa “ở trên trời” và...

 • TÍN ĐIỀU “ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA”

  TÍN ĐIỀU “ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA”

  Vậy, để hiểu rõ hơn tín điều Mẹ Thiên Chúa, trong giới hạn của đề tài, người viết tìm hiểu nền tảng Kinh Thánh, tiến trình hình thành tín điều, và tầm quan trọng của tín điều này trong đời sống...

 • Làm Chủ Chăn Để Nên Thánh

  Làm Chủ Chăn Để Nên Thánh

  Một linh mục giáo phận không phải là một ‘nhà truyền giáo’ như cách hiểu thông thường về danh từ này. Ngài chỉ có thể là chủ chăn của một giáo xứ được ủy thác cho ngài hay là một cha phó làm cộng...

 • Thánh Thể Và Hy Vọng Tương Lai

  Thánh Thể Và Hy Vọng Tương Lai

  Trong Thánh lễ sau lời truyền phép, toàn thể cộng đoàn đã tuyên xưng “Con tuyên xưng Chúa đã chịu chết, con tuyên xưng Ngài đã sống lại. Trong vinh quang mai Ngài lại đến, đón chúng con lên trời...

 • Giá Trị Cao Quý Của Bí Tích Thánh Thể

  Giá Trị Cao Quý Của Bí Tích Thánh Thể

  Với Chúa Nhật Lễ Lá, Giáo Hội bước vào Tuần Thánh. Tam Nhật Vượt Qua là trọng tâm của đời sống đức tin ở đó Kitô hữu được mời gọi tưởng niệm cuộc thương khó, cái chết trên thập giá và hướng đến...