THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI LHBTTCVN LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022-2025 TỪ NGÀY 14-18 THÁNG 11 NĂM 2022 TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM

THÔNG BÁO 

VỀ ĐẠI HỘI LHBTTCVN LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022-2025
TỪ NGÀY 14-18 THÁNG 11 NĂM 2022
TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM

Kính thưa Qúy Viện Phụ và Qúy Bề trên,
Ban Điều Hành LHBTTCVN kính gửi đến Qúy Viện Phụ và Qúy Bề trên các  Dòng Tu, Tu Hội, Tu Đoàn tại Việt Nam Thông báo về Đại Hội LHBTTCVN lần thứ VII.
Kính xin Qúy Viện Phụ và Qúy Bề trên mở các Files đính kèm:
Kính xin Qúy Bề trên mãn nhiệm vui lòng chuyển thông tin này đến Qúy Bề trên đương nhiệm.
Ban Điều Hành chân thành cảm ơn Qúy Viện Phụ và Qúy Bề trên.
 
 
Giuse Phan Trọng Quang, MF
TTK. LHBTTCVN