Các Tu Hội Đời Nữ Giáo Hoàng

Tu Hội Nữ Tỳ Chúa Kitô

Tu Hội Nữ Tỳ Chúa Kitô

Tu Hội Servitium Christi được thiết lập theo Hiến Chương Tông Đồ Provida Mater, thời Đức Thánh Cha Pi-ô XII. Tu Hội do Cha Goldfried Spiekman thuộc Dòng Thánh Thể, sáng lập ngày 06/01/1952 tại La Haygue, Hòa Lan

  • Tu Hội Dâng Truyền

    Tu Hội Dâng Truyền

    Là những người nữ, được thánh hiến cho Chúa, cam kết sống Tin Mừng giữa lòng thế gian, sống giữa những môi trường khác nhau, nghề nghiệp do mình tự chọn

  • Tu Hội Chí nguyện Don Bosco

    Tu Hội Chí nguyện Don Bosco

    Chân phước Philip Rinaldi đã thiết lập tu hội đời Chí nguyện Don Bosco vào năm 1917. Năm nay là năm kỷ niệm đệ nhất bách chu niên. Các chị em VDB đã có nhiều sáng kiến trong suốt năm nay để cử...