Các Tu Hội Đời Nam Giáo Hoàng

Tu Hội Thánh Ý Chúa

Tu Hội Thánh Ý Chúa

Tu Hội Thánh Ý Chúa là một tu hội đời, giáo sĩ, thuộc quyền giáo hoàng. Tu Hội kêu gọi các thành viên của mình khám phá ra thánh ý Chúa để trung thành, trân trọng và hoàn thành nó.