Kinh Thánh

Chay Tịnh Theo Nền Tảng Kinh Thánh

Chay Tịnh Theo Nền Tảng Kinh Thánh

Đến hẹn lại lên, như mặt trời lặn rồi lại mọc. Mùa Chay lại về. Càng sống lâu càng trải qua nhiều Mùa Chay. Cứ sám hối lại tái phạm.