Các Dòng Nữ Giáo Phận

Dòng Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương Bùi Chu

Dòng Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương Bùi Chu

Dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương do Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi ban sắc lệnh thiết lập (Decretum erectionis) ngày 14-9-1953 tại Liên Thuỷ, Bùi Chu với danh hiệu Mến Thánh Giá Bùi Chu

 • Dòng Thừa Sai Bác Ái - SMC

  Dòng Thừa Sai Bác Ái - SMC

  Khởi đầu dòng mang danh hiệu Thừa Sai Bác Ái, được thành lập năm 1974 do Đức Tgm. Phaolô Nguyễn Văn Bình. Ngài muốn Hội dòng sống theo gương của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã mạc khải tình thương của...

 • Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô

  Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô

  Khởi đầu dòng mang danh hiệu Thừa Sai Bác Ái, được thành lập năm 1974 do Đức Tgm. Phaolô Nguyễn Văn Bình. Ngài muốn Hội dòng sống theo gương của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã mạc khải tình thương của...

 • Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục

  Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục

  Được phép Tòa Thánh, ngày 27/8/1984, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng đã ban Quyết định Thành lập « Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục

 • Dòng Nữ Đức Mẹ Người Nghèo

  Dòng Nữ Đức Mẹ Người Nghèo

  Từ tháng 7-1990, một số chị em cùng chung ý hướng, muốn sống đời dâng hiến trong chiêm niệm và dấn thân phục vụ người nghèo, đã tìm hiểu Huynh Đoàn Đức MẹNgười Nghèo. Qua cha Bảo Tịnh Vương Đình...

 • Dòng Nữ Đaminh Thánh Tâm

  Dòng Nữ Đaminh Thánh Tâm

  Ngày 21-1-1958, Đức cha Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền, giám mục giáo phận Sài Gòn, đã ký sắc lệnh thành lập một hội dòng mới tại giáo xứ Thánh Tâm, Hố Nai, và - theo ý Toà Thánh - vẫn mang danh là...

 • Dòng Nữ Đaminh Thái Bình

  Dòng Nữ Đaminh Thái Bình

  Dòng nữ Đaminh Thái Bình vốn được khởi đi từ những cộng đoàn Nhà phước. Năm 1936, khi Thái Bình trở thành một Giáo Phận biệt lập, một số chị em nhà phước (gọi là các bà Mụ) trước đây phục vụ trong...

 • Dòng Nữ Đaminh Tam Hiệp

  Dòng Nữ Đaminh Tam Hiệp

  Theo sắc lệnh thiết lập năm 1951, Hội dòng mang tên là Hội dòng Chị Em Đa Minh Việt Nam, Thánh hiệu Catarina Siena. Ngày nay được gọi là Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

 • Dòng Nữ Đaminh Rosa Lima

  Dòng Nữ Đaminh Rosa Lima

  Năm 1954, các chị em nhà phước Đa Minh gốc Thái Bình, Bắc Ninh và Hải Phòng di cư vào Nam. Năm 1973, các nhà phước này được sáp nhập và cải tổ trở thành Hội dòng nữ Đa Minh thánh hiệu Rosa Lima,...

 • Dòng Nữ Đaminh Lạng Sơn

  Dòng Nữ Đaminh Lạng Sơn

  Sắc lệnh của Thánh Bộ Truyền giáo ban hành ngày 30-12-1913 thành lập giáo phận Lạng Sơn. Đức cha Bertrand Cothonay, O.P. (tỉnh dòng Lyon) phụ trách giáo phận với chức Phủ doãn Tông toà, ngài đã...

 • Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu

  Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu

  Dòng Chị Em Đa Minh Việt Nam thành lập tại Bùi Chu năm 1951, quen gọi là dòng Đa Minh Bùi Chu, vừa được 3 lớp khấn với tổng số 55 nữ tu thì xảy ra biến cố lịch sử năm 1954, lúc này còn 49 chị.Phần...

 • Các Dòng Nữ Đaminh Việt Nam

  Các Dòng Nữ Đaminh Việt Nam

  LHNĐMVN gồm các hội dòng thành viên: Đa Minh Bùi Chu, Đa Minh Tam Hiệp, Đa Minh Thánh Tâm, Đa Minh Rosa Lima (Xuân Hiệp) và Đa Minh Lạng Sơn.

 • Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc

  Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc

  Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc có tiền thân là các Nhà phước Nam Am, Liễu Dinh, Kẻ Sặt, Yên Trì, thuộc địa phận Hải Phòng.

 • Dòng Mến Thánh Giá Vinh

  Dòng Mến Thánh Giá Vinh

  Sự trưởng thành và phát triển của Hội Dòng Mến Thánh Giá Giáo phận Vinh, phần lớn lệ thuộc vào sự quan tâm và chăm sóc của các Đức Giám mục và Bề trên Giáo phận. Quả vậy, nếu không có những người...

 • Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

  Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

  Thời vua Minh Mạng, đạo bị bách hại dữ dội, nhất là trong cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi năm 1833, chính quyền bắt hại đạo dữ dội hơn, tàn phá các nhà thờ, tu viện. Nhiều Tu viện bị phá hủy hoàn...

 • Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức

  Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức

  Trên mảnh đất Bắc Ninh trù phú, hạt giống Tin Mừng đã trổ sinh hoa trái dồi dào. Nhà Phước đầu tiên thuộc Giáo phận Bắc Ninh được thành lập tại Hương La. Sau đó, các Nhà Phước tiếp tục được thành...

 • Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa

  Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa

  hi giáo phận Thanh Hoá được thành lập năm 1932, đã có sẵn 4 nhà chị em Mến Thánh Giá là: Bền, Hữu Lễ, Nhân Lộ và Ba Làng, nhưng vẫn thuộc Nhà Mẹ ở Phát Diệm. Ngày 9-11-1932, Toà Thánh cho phép lập...

 • Dòng Mến Thánh Giá Tân Việt

  Dòng Mến Thánh Giá Tân Việt

  Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Việt là nhà phước Cổ Việt, được hình thành tại Cổ Việt (giáo phận Thái Bình) năm 1943 do cha Gioan Baotixita Phạm Hưng Thi, thời Đức giám mục Santos Ubierna Ninh và được...

 • Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập

  Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập

  Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Lập là một trong 24 hội dòng Mến Thánh Giá thuộc quyền giáo phận, theo tôn chỉ và mục đích của Đức Cha Phêrô Lambert de La Motte, đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá Việt Nam.

 • Dòng Mến Thánh Giá Tân An

  Dòng Mến Thánh Giá Tân An

  Hội dòng Mến Thánh Giá (MTG) Tân An thuộc Giáo phận Mỹ Tho, được khai sinh dưới thời Đức Giám mục Giuse Trần Văn Thiện (1908 - 1989). Năm 1960, cha Antôn Lê Quang Thạnh (1915 - 1997), chánh xứ Tân...

 • Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn

  Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn

  Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn có nguồn gốc từ Dòng Mến Thánh Giá do Đức Giám Mục Lambert de la Motte sáng lập (1624-1679). Đức Cha có ý định lập một nhà dòng nữ gồm những người bản xứ nhằm giúp...