Tân viện phụ Đan viện Thánh Mẫu An Phước: M. Gregorio Nguyễn Xuân Hoàng