Ý Cầu Nguyện Tháng 01/2017

    • Ý truyền giáo


    Cầu nguyện cho tất cả các Kitô hữu trung thành với lời giảng dạy của Chúa, tận tụy trong cầu nguyện và sống bác ái huynh đệ, để thiết lập sự hiệp thông trọn vẹn trong Giáo Hội, cùng cộng tác để đối phó với những thách đố hiện nay của nhân loại.