Đức Thánh Cha kêu gọi giải pháp cho vấn đề thay đổi khí hậu

ROMA. ĐTC kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm ra những câu trả lời mau lẹ và hữu hiệu cho vấn đề khí hậu thay đổi và bảo tồn hồng ân quí giá là nước uống cho các thế hệ mai sau.

Lập trường của ĐTC được ĐHY Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tuyên đọc trong sứ điệp tại buổi khai mạc Hội nghị Thượng Đỉnh về ”Nước và khí hậu” tổ chức tại tòa đô sảnh Roma sáng ngày 23-10-2017. Hội nghị do Bộ môi trường và bảo vệ lãnh thổ của Italia tổ chức với sự cộng tác của Ủy ban kinh tế cho Âu Châu thuộc Liên hiệp quốc và một số cơ quan quốc tế khác. Tham dự Hội nghị có nhiều đại diện của các lưu vực sông ngòi quan trọng nhất trên thế giới thuộc 5 châu. Các cuộc thảo luận xoay quanh những đe dọa đối với tương lai của nước uống, đang bị đe dọa vì sự thay đổi khí hậu, thường xuyên và mạnh mẽ hơn, với những hậu quả bi thảm là nạn lụt lội, hạn hán và phá hủy hệ thống sinh thái.

Trong sứ điệp, ĐTC cầu mong rằng ”sự dấn thân chung để cộng đồng quốc tế ý thức về những vấn đề khẩn cấp của các lưu vực sông ngòi quan trong nhất trên thế giới, không những đi tới những giải pháp thực hành nhưng còn cho thấy nhu cầu phải có một lối tiếp cận ngày càng bao gồm sự thăng tiến phát triển và phổ biến một nền văn hóa chăm sóc thiên nhiên.”

ĐTC cầu xin phúc lành của Đấng Tối Cao cho các tham dự viên, để họ khôn ngoan và kiên trì dấn thân để gây ý thức rộng lớn hơn đối với căn nhà chung của chúng ta (Rei 23-10-2017)