Đức Thánh Cha tiếp Giáo Chủ Chính Thống Giáo toàn hai nước cộng hòa Tiệp và Slovak

Hôm thứ Sáu 11 tháng 5, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với Đức Tổng Giám Mục Rastislav, là nhà lãnh đạo Chính Thống Giáo ở cả hai nước cộng hòa Tiệp và Slovak (trước khi tách ra thành 2 nước cộng hòa độc lập như hiện nay, hai nước này hợp nhất thành quốc gia Tiệp Khắc) 

Đây là lần gặp gỡ đầu tiên giữa Đức Giáo Hoàng và vị Giáo Chủ được bầu vào tháng Giêng, năm 2014.

Ngỏ lời với Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám Mục Rastislav đã so sánh hai vị lãnh đạo hai Giáo Hội như là các môn đệ trên đường Emmaus, là những người chỉ nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh với họ. Trong khi chúng ta vẫn chưa thể bẻ Bánh Hằng Sống chung với nhau, chúng ta hãy “tiếp tục là các môn đệ cùng đi với nhau” như những người hành hương trên đường.

Trong phần đáp từ, Đức Thánh Cha đã nhắc đến di sản của các Tông Đồ người Slav sống vào thế kỷ thứ 9 là hai thánh Cyrilô và Methôđiô, là hai vị đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công bố là hai vị thánh đồng bảo trợ cho Âu Châu để vinh danh sứ mạng truyền giáo của các ngài.

Di sản của các Thánh Cyrilô và Methôđiô.

Đức Thánh Cha nói rằng hai vị, là hai anh em đã cùng nhau dịch sách Phúc Âm từ tiếng Hy Lạp ra tiếng Slav, nhắc nhớ chúng ta “về di sản bao la chung về sự thánh thiện” của chúng ta. Như cơ man các chứng nhân và các vị tử đạo trong những thế kỷ đầu, nhiều người đã bị bách hại dưới chế độ cộng sản vô thần và ngày nay vẫn còn bao người tiếp tục bị đau khổ vì đức tin của họ.

Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng hai Thánh Cyrilô và Methôđiô đã có can đảm dịch sách Phúc Âm ra một thứ tiếng quen thuộc để mọi người trong khu vực, thời ấy gọi là vùng Đại Moravia, có thể đọc.

Những mô hình truyền giáo hiện đại.

Đối với chúng ta ngày nay, hai vị Thánh tiếp tục là một mô hình truyền giáo, vì chỉ theo cho sát cách thế hành động đã được vạch ra thì chưa đủ đâu, chúng ta cần lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần, là Đấng truyền cảm hứng cho chúng ta với những cách thế mới để diễn dịch sứ điệp Phúc Âm cho những người nam nữ đương thời, kể cả những người đang sống trong các quốc gia có truyền thống Kitô giáo nhưng quá thường khi lại ghi đậm những dấu ấn thế tục hóa và thờ ơ.

Hiệp nhất nghĩa là hòa hợp sự đa dạng.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói rằng hai Thánh Cyrilô và Methôđiô đã có thể vượt qua sự chia rẽ giữa các cộng đồng Kitô có văn hóa và truyền thống khác nhau, để trở thành “những nhà tiên phong đích thực của phong trào đại kết”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các ngài nhắc nhở chúng ta rằng hiệp nhất không có nghĩa là đồng nhất, nhưng đúng hơn là hòa hợp sự đa dạng trong Thánh Linh.

Đức Giáo Hoàng nói rằng chớ gì chứng tá của các Tông Đồ người Slav đồng hành cùng với chúng ta trên con đường hiệp nhất toàn diện, thông qua công việc của ủy ban hỗn hợp quốc tế về đối thoại thần học giữa Giáo Hội Công Giáo và các Giáo Hội Chính Thống.


Source: Vatican News Pope meets primate of Orthodox Church in Czech, Slovac Republics