Thông Báo Về Hội Nghị Thường Niên Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam Lần VIII, Từ Ngày 13-16 Tháng 11 Năm 2023, Tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Vinh

THÔNG BÁO 

VỀ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN LHBTTCVN LẦN THỨ VIII, 
TỪ NGÀY 13-16 THÁNG 11 NĂM 2023
TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN VINH

Kính thưa Qúy Viện Phụ và Qúy Bề trên,
Ban Điều Hành LHBTTCVN kính gửi đến Qúy Viện Phụ và Qúy Bề trên các Dòng Tu, Tu Hội, Tu Đoàn tại Việt Nam Thông báo về Hội Nghị Thường Niên LHBTTCVN lần thứ VIII.
Kính xin Qúy Viện Phụ và Qúy Bề trên mở các Files đính kèm:
Kính xin Qúy Bề trên mãn nhiệm vui lòng chuyển thông tin này đến Qúy Bề trên đương nhiệm.
Ban Điều Hành chân thành cảm ơn Qúy Viện Phụ và Qúy Bề trên.
 
 Francis Xavier Nguyễn Thanh Lý, CM
Tổng Thư Ký LHBTTCVN