Các Cộng Đoàn Đang Thử Nghiệm

 • Cộng Đoàn Sức Sống Chúa Kitô

  Cộng Đoàn Sức Sống Chúa Kitô

  Ngày 29/04/1996, Cộng đoàn Nữ Sức Sống Chúa Kitô khởi sự sống đời huynh đệ chung với nhau. Ngày 28/02/2003, Đức Tổng Giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chấp nhận bản Hiến Pháp của Dòng và cho...

 • Tu Hội Sống Thánh Thể

  Tu Hội Sống Thánh Thể

  Tu hội Sống Thánh Thể, có trụ sở Chính đặt tại Giáo phận Phú Cường, Bình Dương, Việt Nam. Tu hội được manh nha từ những năm 1980-1981, do Linh mục Giuse Maria Trần Thái Hiến. Ngài đã qui tụ một...

 • Tu Hội Phúc Âm Sự Sống Phan Thiết

  Tu Hội Phúc Âm Sự Sống Phan Thiết

  Năm 1966 Cha Gioan Baotixita Bùi Quang Huy sáng lập “Tu Hội Phúc Âm” tại Kontum. Mục đích sống chứng tá Tin Mừng giữa người dân tộc cao nguyên. Do chiến tranh, Tu Hội di tản về Sài Gòn và được Đức...