Các Tu Đoàn Tông Đồ Nam Giáo Hoàng

Tu Đoàn Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn - CM

Tu Đoàn Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn - CM

1625 dưới tác động của Chúa Thánh Thần, cha Vinh Sơn đã lập Tu hội Truyền Giáo và được Đức Tổng Giám Mục Paris châu phê 1626. Năm 1632, cha Vinh Sơn nhận tu viện Saint- Larare ở phía bắc Paris do các tu sĩ dòng Victor trao tặng để làm trụ sở mới của Tu Hội Truyền Giáo.

  • Hội Linh Mục Xuân Bích - PSS

    Hội Linh Mục Xuân Bích - PSS

    Các linh mục Xuân Bích Pháp đến Hà Nội năm 1929, và tử 01.9.1933 phụ trách Đại chủng viện Xuân Bích tại Liễu Giai Năm 1954, Xuân Bích Hà Nội dời vào miền Nam, tạm trú tại Vĩnh Long, Thị Nghè, rồi...