Các Tu Đoàn Tông Đồ Nữ Giáo Hoàng

Tu Đoàn Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn- DC

Tu Đoàn Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn- DC

Tu đoàn Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn được thành lập năm 1633 tại Pháp, do Thánh Vincent de Paul (1581-1660) và Thánh nữ Louise de Marillac (1591-1660), là một tu đoàn tông đồ, thuộc quyền giáo hoàng.

  • Cộng Đoàn Bác Ái Cao Thái

    Cộng Đoàn Bác Ái Cao Thái

    Từ khoảng năm 1932-1936: Chúa Giêsu đã tuần tự bày tỏ cho chị Marthe Robin ý định và thể thức thành lập tại Giáo xứ Châteauneuf de Galaure một Công Trình mà Chúa gọi là "Ngôi Nhà của Trái Tim Ta...

  • Cộng Đoàn Bác Ái Bình Triệu

    Cộng Đoàn Bác Ái Bình Triệu

    Là phục vụ cho người đến tĩnh tâm và quý khách cần đến cầu nguyện. Một đòi hỏi sự cố gắng không ngừng yêu thương trong khi phục vụ.