Các Tu Đoàn Tông Đồ Nam Giáo Phận

Cộng Đoàn Thiên Phúc

Cộng Đoàn Thiên Phúc

Đời sống bí tích và chuyên cần suy gẫm Lời Chúa : Các thành viên Thiên Phúc xưng tội mỗi tháng một lần ; tham dự Thánh Lễ và rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày. Mỗi thành viên Thiên Phúc để cho Lời Chúa biến đổi ; lắng nghe Lời Chúa theo gương Mẹ Maria ; khám phá trong truyền thống các Giáo Phụ những kho báu đến từ Lời Chúa.

 • Tu Đoàn Truyền Tin

  Tu Đoàn Truyền Tin

  Vào lúc 10h00 sáng thứ Hai, ngày 09 tháng 03 năm 2015, được sự ủy quyền của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - Tổng Giám Mục Giáo Phận Hà Nội, cha quản hạt Hà Nam Phêrô Bùi Ngọc Tuấn (kiêm phụ...

 • Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa

  Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa

  Năm 1630, cha Alexandre de Rhodes đã thành lập tổ chức Nhà Đức Chúa Trời tại miền Bắc Việt Nam, trong đó, các thầy giảng là những tu sĩ đầu tiên của nhà Đức Chúa Trời đã đóng góp rất nhiều cho...

 • Hội Thừa Sai Việt Nam

  Hội Thừa Sai Việt Nam

  Hội Thừa sai Việt Nam được Hội đồng Giám mục HĐGM Việt Nam quyết định thành lập năm 1971, và được trao cho Đức Tgm. Philipphê Nguyễn Kim Điền đặc trách

 • Tu Đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu - SMMR ( Nam và Nữ)

  Tu Đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu - SMMR ( Nam và Nữ)

  Năm 1991, linh mục Phanxicô Maria Nguyễn Viết Linh quy tụ một số anh em gốc Nhà Cha cùng với một số chị em thiện chí để hướng dẫn về đường tu đức và sứ vụ loan báo Tin Mừng, từ đó đã thành hình tu...