Các Tu Đoàn Tông Đồ Nữ Giáo Phận

Tu Đoàn Truyền Tin - Truyền Giáo

Tu Đoàn Truyền Tin - Truyền Giáo

Ngày 18/8/2002 Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, quy tụ tất cả các chị em ở mọi nơi về Toà Giám Mục Hà Nội để Ngài gặp gỡ và chính thức thành lập Tu Đoàn

  • Tu Đoàn Thừa Sai Phúc Âm

    Tu Đoàn Thừa Sai Phúc Âm

    Đáp lời mời goi của Chúa Giê-su, Cha Gio-an Baotixita Nguyễn Quang Huy với lòng khao khát cho Phúc âm Chúa Giê-su được quảng bá tại Giáo phận Kontum và trên toàn thể quê hương....

  • Tu Đoàn Ảnh Phép Lạ

    Tu Đoàn Ảnh Phép Lạ

    DÒNG “ẢNH PHÉP LẠ” là danh xưng của Hội Dòng Nữ Tu người dân tộc phục vụ cho anh em dân tộc Tây Nguyên, còn là lời khẩn cầu của các vị chủ chăn Giáo phận. Xin Mẹ Maria biến đổi cả một khối người...