Bài Viết

 • Thần Học Công Giáo Sau Vatican II

  Thần Học Công Giáo Sau Vatican II

  Một cách sơ khởi, ta có thể nói thần học hiện đại có sự tương tác bất ổn với lý tính tân thời (modern rationality). Sự bất ổn này bắt nguồn từ sứ mạng của thần học là tận dụng phạm trù tri thức để...

 • Ngôn Ngữ Tôn Giáo: “Deus” và “Trời”

  Ngôn Ngữ Tôn Giáo: “Deus” và “Trời”

  Khi nói về Thiên Chúa, khó mà khẳng định hoặc bác bỏ sự hiện hữu của Người nếu chỉ dùng các biện chứng thần học. (1) Vì lẽ mọi ngôn ngữ dùng để thông diễn đức tin đều nằm trong phạm vi “tôn...

 • SINH ĐỘNG HÓA, MỘT PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO MỚI

  SINH ĐỘNG HÓA, MỘT PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO MỚI

  Các bề trên trong hội dòng được trao cho quyền bính để phục vụ cộng đoàn nhà dòng của mình. Các ngài có quyền bính thực sự và được mời gọi thực thi quyền bính đó theo phong cách Giáo Luật diễn tả:

 • GIÁO LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO

  GIÁO LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO

  Câu trả lời khá rõ ràng: Đó là Bề Trên. Hoặc có thể dùng một từ khác để chỉ người lãnh đạo như Tổng Phụ Trách, Chị Trưởng, Vị Điều Hành Tổng Quyền, Vị Tổng Quản …

 • CHIẾM THÀNH GIÊ-RI-KHÔ – Gs 6

  CHIẾM THÀNH GIÊ-RI-KHÔ – Gs 6

  Giô-suê là nhân vật chính trong sách Giô-suê, thế nhưng Đất Hứa mới là đề tài chính, là đối tượng trung tâm mà sách bàn đến. Toàn cuốn sách nói về cuộc chiếm đất Ca-na-an và việc phân chia các...

 • Buộc Xưng Tội Trong Mùa Chay Không?

  Buộc Xưng Tội Trong Mùa Chay Không?

  Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

 • Làm Nghi Thức Xức Tro Sớm Được Không?

  Làm Nghi Thức Xức Tro Sớm Được Không?

  Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

 • Làm Phép Tro Và Xức Tro Như Thế Nào?

  Làm Phép Tro Và Xức Tro Như Thế Nào?

  Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

 • Nguyện Cầu Cho Nhau

  Nguyện Cầu Cho Nhau

  Thiên Đường đẹp không hẳn chỉ bởi vì nơi ấy có hoa thơm cỏ lạ, có dòng nước mát trong. Thiên Đường đẹp là bởi vì nơi ấy người ta bắt gặp được một nửa còn thiếu của mình...

 • Ma Quỷ Tấn Công

  Ma Quỷ Tấn Công

  Mùa Chay lại về, Mùa Chay là thời gian thuận tiện để chúng ta kiểm điểm cuộc đời mình và rà soát mọi ngõ ngách của linh hồn, và cố gắng chấn chỉnh để phần nào đền bù tội lỗi của chính mình.