Lẽ Sống

Con Gà ( Năm Đinh Dậu )

Con Gà ( Năm Đinh Dậu )

Năm Đinh Dậu, nói về con gà. Biểu lộ của gà trống đối với Đông Phương là điềm tốt lành, báo trước những điều thuận lợi, tên của con gà thường gọi là “Kê” theo nghĩa đó.