Giáo Hội Hoàn Vũ

Diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho thành viên Ngoại giao đoàn cạnh Tòa thánh, năm 2024

Diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho thành viên Ngoại giao đoàn cạnh Tòa thánh, năm 2024

WHĐ (09.01.2024) – Theo thông lệ, sáng thứ Hai ngày mồng 08.01, Đức Thánh Cha đã dành cho các thành viên Ngoại giao đoàn cạnh Tòa thánh buổi gặp gỡ truyền thống nhân dịp đầu năm mới. Hiện diện trong buổi tiếp kiến, có đại diện của 184 quốc gia và một số tổ chức quốc tế có quan hệ với Tòa Thánh trên cấp đại sứ, cùng với đại diện của chính quyền Palestine