Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam

Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về phẩm giá con người

Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về phẩm giá con người

Sáng ngày 8/4, Bộ Giáo lý Đức Tin đã ra tuyên bố “Dignitas Infinita” về phẩm giá con người. Tài liệu này đã được Bộ Giáo lý Đức tin làm việc trong 5 năm và chứa đựng những huấn quyền giáo hoàng trong thập kỷ qua: từ chiến tranh đến nghèo đói, từ bạo lực đối với người di cư đến bạo lực đối với phụ nữ, từ phá thai đến mang thai hộ cho đến cái chết êm dịu, từ lý thuyết về giới đến bạo lực kỹ thuật số.

Ý nghĩa sự Phục sinh của Đức Giêsu đối với con người hôm nay

Ý nghĩa sự Phục sinh của Đức Giêsu đối với con người hôm nay

Niềm tin vào sự phục sinh không chỉ là sự loan báo một sự kiện, và ai muốn thì tin, nếu không muốn thì thôi. Niềm tin của sự phục sinh là sự loan báo ý nghĩa của sự kiện đó. Trong niềm tin vào sự phục sinh, chúng ta tìm gặp lời giải đáp cho tất cả những thắc mắc mà con người đặt ra: thắc mắc về sự bất công, về sự chết, về vật chất, về lịch sử…

Sự khôn ngoan đối với hành trình Thượng Hội Đồng

Sự khôn ngoan đối với hành trình Thượng Hội Đồng

Tiến sĩ Jessie Rogers đã làm nên lịch sử gần đây, trở thành giáo dân đầu tiên và là phụ nữ đầu tiên làm viện trưởng trường St. Patrick’s College, Maynooth. Là người gốc Nam Phi, Tiến sĩ Rogers theo học Cao học tại Đại học Stellenbosch và đến Ireland vào năm 2007 để giảng dạy tại Đại học Mary Immaculate trước khi gia nhập Khoa Thần học tại St. Patrick’s College vào năm 2014

Video