Thế giới nhìn từ Vatican:Chính Thống Giáo Nga ra tài liệu chỉ trích kịch liệt Fiducia. Thứ Sáu Tuần Thánh của Ukraine