Thứ Hai Tuần VII TN Năm C

Cầu Nguyện, Con Đường Nuôi Dưỡng Đức Tin

 

Lời Chúa: (Gc 3, 13-18; Mc 9, 14-29)

Khi ấy, Chúa Giêsu (từ trên núi xuống) và đến cùng các môn đệ, Người thấy một đám đông vây quanh các ông và những luật sĩ đang tranh luận với các ông.

Vừa thấy Người, tất cả đám đông kinh ngạc, họ sợ hãi và chạy đến chào Người. Và Người hỏi họ rằng: "Các ngươi tranh luận gì với nhau đó?" Một người trong đám đông trả lời rằng: "Lạy Thầy, tôi đem đến cùng Thầy đứa con trai tôi đang bị quỷ câm ám. Quỷ đột nhập vào nó bất kỳ ở đâu thì vật nó ngã xuống đất và nó xùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ Thầy trừ quỷ, nhưng họ bất lực". Người đáp lại: "Hỡi thế hệ cứng lòng tin, Ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Ðem nó lại đây cho Ta". Và người ta đem nó đến.

Vừa thấy Chúa Giêsu, quỷ liền dằn vặt đứa bé dữ dội, đứa bé ngã ra, xùi bọt mép, lăn lộn trên đất. Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng: "Nó bị như thế từ bao giờ?" Ông ta đáp: "Thưa từ lúc bé! Quỷ thường xô nó vào lửa, vào nước để giết nó. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì thì xin Thầy thương giúp chúng tôi". Chúa Giêsu nói với ông: "Sao lại nói: Nếu Thầy có thể? Với kẻ nào tin, thì mọi sự đều có thể được". Tức thì cha đứa bé khóc lóc kêu lên: "Thưa Thầy tôi tin, xin Thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi". Chúa Giêsu thấy đám đông tuôn đến, Người nạt thần ô uế rằng: "Hỡi thần câm điếc, Ta truyền cho mi: hãy xuất ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa". Sau khi kêu thét và dằn vật đứa trẻ dữ dội, quỷ xuất khỏi nó và đứa trẻ ra như chết, khiến đám đông nói: "Nó chết rồi". Nhưng Chúa Giêsu cầm tay nó nâng dậy và nó đứng lên.

Khi Chúa vào trong nhà, các môn đệ hỏi riêng Người: "Tại sao chúng con lại không thể trừ được nó?" Người đáp: "Loại đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay".

 

Suy Niệm

Có nhiều câu hỏi chẳng thể tìm được câu trả lời, khi ta chưa thực sự trở về với chính nội tâm của mình. Đức Giêsu hôm nay gợi ý, để tìm lời giải đáp cho những cật vấn, kể cả vấn đề đức tin, ta cần cầu nguyện.

Hành trình tìm kiếm câu trả lời cho những cật vấn của một người, đặt bước chân họ ra đi tìm kiếm chân lý cho vấn đề đó. Đức Thích Ca đã rao bước tìm kiếm chân lý, hòng tìm đường giải thoát khỏi đau khổ cho kiếp người trong cõi nhân sinh, nhưng ngài chỉ tìm được lời giải đáp khi quay về trong cõi tịnh, tự vấn chính mình, lúc đó tâm trí ngài mới phát khởi, giúp ngài nhận ra và đi theo đường giải thoát là diệt dục.

Câu chuyện Phúc Âm hôm nay xoay quanh vấn đề đức tin. Đức tin của các môn đệ Đức Giêsu, kiểu đức tin bị quy kết là chưa đủ chín muồi, nghĩa là chưa đủ sức mạnh, chưa đủ khả năng để chữa bệnh và trừ quỷ. Đức tin của người cha có đứa con bị quỷ ám, đức tin mà chính Đức Giêsu chấn vấn, nhưng ông tự nhận là đức tin của ông còn non yếu, nên đã xin Đức Giêsu thêm đức tin cho ông. Cuối cùng, kiểu tin Đức Giêsu đòi hỏi là phải đủ độ chín, đủ lòng trông cậy để có thể làm được những điều diệu kỳ, có thể dời non lấp biển. Tất cả những điều trên cũng chỉ dừng lại và thắt nút ở việc Đức Giêsu chữa trị cho đứa bé bị quỷ ám, và rằng chính Đức Giêsu cũng phải dùng lòng tin vào Chúa Cha, mới có thể chữa trị đứa bé khỏi quỷ ám. Sau khi chữa cho đứa trẻ, Đức Giêsu đưa ra mẫu thức chung đó là: “Giống quỷ này, chỉ có cầu nguyện mới trị được”.

Cầu nguyện, cách rút vào nội tâm để tìm câu trả lời cho mọi vấn đề. Đức Giêsu chỉ cho ta phương pháp này, nhằm giúp ta tìm kiếm sức mạnh trong đức tin, để giải quyết những vấn đề của chính chúng ta và cho cả những người cần ta trợ giúp. Nhưng làm sao ta có thể vào cõi tịnh khi ta gặp quá nhiều khó khăn để cầu nguyện. Mẹ Têrêxa Caculta chỉ cách này: “Bạn chỉ có thể biết cầu nguyện khi bạn cầu nguyện nhiều”.

 

Giuse Nguyễn Văn Thục, MF

Học viện TSĐT