Tin Giáo Hội

Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân Ngày thế giới cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người năm 2024

Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân Ngày thế giới cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người năm 2024

Hôm mồng 08.02, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video nhân Ngày thế giới cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người lần thứ X. Ngày thế giới cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người được Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập và giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2015, khi ngài đề cập đến việc Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ (UISG- International Union Superiors General) và Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền dòng nam (USG - Union of Superiors General) tổ chức Ngày này vào ngày mồng 08.02.