Hôn Nhân - Gia Đình

Nguyện Cầu Cho Nhau

Nguyện Cầu Cho Nhau

Thiên Đường đẹp không hẳn chỉ bởi vì nơi ấy có hoa thơm cỏ lạ, có dòng nước mát trong. Thiên Đường đẹp là bởi vì nơi ấy người ta bắt gặp được một nửa còn thiếu của mình...