Các Tu Hội Đời Nữ Giáo Phận

Tu Hội Thừa Sai Bác Ái

Tu Hội Thừa Sai Bác Ái

Tu hội Thừa Sai Bái Ái do Cha Phêrô Gerard Hồ Tấn Phát sáng lập từ những năm 1972 – 1974. Ngày 22/05/1983, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Tu hội tổ chức lớp Nhà Tập đẩu tiên cho 18 chị. Ngày 19/10/1998, Hiến Pháp của Tu Hội được Toà thánh phê chuẩn. Ngày 06/12/1998, Đức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi, Giám Mục giáo phận Phan Thiết, ban sắc lệnh thành lập Tu hội Thừa Sai Bái Ái.

 • Tu Hội Tôi Tá Thánh Tâm

  Tu Hội Tôi Tá Thánh Tâm

  Tu hội Tôi Tá Thánh Tâm do linh mục Gioan Phạm Kim Xuyến, sáng lập theo tinh thần Tông sắc Provida Mater của Đức Giáo hoàng Piô XII và được Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình duyệt y Hiến pháp,...

 • Tu Hội Nữ Hiện Diện và Sống

  Tu Hội Nữ Hiện Diện và Sống

  Tu hội đời Hiện Diện Và Sống được thành lập do bà Marcelle Veyrac, năm 1947, tại Versailles, Pháp. Tu hội có mặt tại Việt Nam năm 1961.

 • Tu Hội Nô Tỳ Thiên Chùa

  Tu Hội Nô Tỳ Thiên Chùa

  Linh mục Gioan Baotixita Maria Trần Ngũ Nhạc là người đạo đức, có lòng yêu mến Đức Mẹ cách đặc biệt. Cha có ý định lập một tu hội sống tận hiến, theo gương Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong biến cố...

 • Tu Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất

  Tu Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất

  Năm 1963 Ðức Giám mục giáo phận Bắc Ninh hồi đó, mà nay là Ðức Hồng y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng, đã tập hợp và huấn luyện một số chị em độc thân với ý định thành lập một tu hội đời