Cuộc Đời Linh Mục Và Những Khó Khăn + ĐHY GB Phạm Minh Mẫn

 

Cuộc đời linh mục thường gặp ba cái khó này:

1/ Cái khó thứ I: như lời Chúa Giêsu phán:

Lc 21, 12-19: “Anh em sẽ bị ngược đãi vì danh Thầy. Anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Cứ kiên trì, anh em sẽ giữ được mạng sống mình.”

Mt 16, 24: “Anh em hãy từ bỏ mình, vác thập giá theo Thầy.”

2/ Cái khó thứ II: lo sợ dư luận đồn bóng, càng thiếu lập trường rõ ràng, chắc chắn, càng lo sợ.

3/ Cái khó thứ III: linh mục thường gặp khó khăn trong quản trị. Trong quản trị, mà hay vội quyết đoán, thiếu mục tiêu xây dựng Giáo Hội hiệp thông, thiếu mở rộng tâm trí đối thoại trao đổi với mọi người liên hệ, từ đó thiếu thống nhất, thiếu đoàn kết hợp tác.

Vượt cái khó thứ I, cần sống nhẫn nhục và kiên trì, vác thập giá theo Chúa như lời Chúa dạy.

Vượt cái khó thứ II, bằng cách sống có lập trường vững vàng.

Vượt cái khó thứ III, bằng cách đối thoại liên kết hợp tác với mọi người, cùng nhau xây dựng Giáo Hội hiệp thông: hiệp thông với Chúa, với nhau, với mọi người.

Nói chung, vượt mọi cái khó bằng cách:

(A) ý thức sống lời Chúa hằng ngày; và

(B) Phúc Âm hóa đời sống

SỐNG LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

I. Tìm gặp lời Chúa hằng ngày

1. Trong quyển “Gia đình sống theo lời Chúa dạy hằng ngày” của Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm.

2. “Tin Mừng cho người trẻ”, chuyển ngữ bởi HY GB. Phạm Minh Mẫn.

3. Tìm gặp Lời Chúa Chúa nhật và lễ trọng trong 5 tập của bộ “Thiên Chúa giàu lòng thương xót” của Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB.

II. Lời Chúa nói:

1. Sẽ ban ánh sáng chân lý cho trí khôn ta,

2. Đem lại ánh sáng yêu thương cho lòng dạ của ta.

III. Lời Chúa nói:

1. Tăng sức cho đời sống cầu nguyện,

2. Đồng thời đem lại bình an cho tâm hồn.

IV. Đón nhận lời Chúa nói:

1. Sẽ giúp cho trí khôn ta sáng suốt bước theo Đấng Cứu Độ,

2. Sẽ giúp cho lòng dạ quyết tâm theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.

V. Lời Chúa nói:

1. Giúp cho đời sống kitô hữu mở ra và đối thoại với mọi người,

2. Có một con tim khiêm tốn phục vụ cho sự sống con người.

VI. Sống lời Chúa hằng ngày giúp cho nhân cách kitô hữu

1. Ngày càng trưởng thành, quảng đại đối với tha nhân,

2. Xác lập tương giao ngày càng trong sáng với nhiều người, và mở ra nhịp cầu cho mọi người đến với Chúa và với nha

PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU

Phúc Âm Hóa bốn bước theo Chúa Giêsu trên con đường tình yêu cứu độ: Năm Sự Vui: là tình yêu hòa nhập; Năm Sự Sáng: là tình yêu dấn thân phục vụ; Năm Sự Thương: là tình yêu hy sinh; Năm Sự Mừng: là tình yêu đổi mới.

I. Năm Sự Vui: Bước theo Chúa yêu thương hòa nhập

1. Bước theo Chúa hòa nhập vào phận khổ đau và chết chóc của con người (Lc 1, 26-38).

2. Bước theo Chúa mang lại niềm vui cứu độ cho nhà nhà (Lc 1,39-56).

3. Bước theo Chúa mang lại bình an cho người thiện tâm (Lc 2, 1-20).

4. Bước theo Chúa tận hiến cho Chúa Cha để nên ánh sáng cho muôn dân (Lc 2,22-32).

5. Bước theo Chúa chuyên cần tìm hợp ý Cha yêu thương cứu nhân độ thế (Lc 2,41-52).

II.  Năm Sự Sáng: Bước theo Chúa yêu thương dấn thân phục vụ

1. Bước theo Chúa dấn thân thi hành kế hoặc cứu nhân độ thế (Mt 3,13-17)

2. Bước theo Chúa đồng hành với gia đình trong vui buồn lo âu và hy vọng (Ga 2,1-11).

3. Bước theo Chúa loan Tin mừng phục vụ cho sự sống con người (Mc 1,14-15, 21-34).

4. Bước theo Chúa mở rộng con tim đón nhận và tỏa sáng lòng từ bi bao dung (Mt 17,1-18)

5. Bước theo Chúa tự hạ hiến thân vì sự sống và sự hợp nhất gia đình (Mc 14,17-25).

III. Năm Sự Thương: Bước theo Chúa yêu thương hy sinh

1. Bước theo Chúa quyết tâm từ bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa Cha (Lc 22, 19-44).

2. Bước theo Chúa tự nguyện đón nhận khổ đau để giải thoát nhân trần (Mc 14,43-47).

3. Bước theo Chúa chấp nhận tủi nhục để phục hồi phẩm giá con người (Mt 15,16-20).

4. Bước theo Chúa yêu thương hy sinh đến cùng để cứu độ nhân sinh (Mc 15,21-22).

5. Bước theo Chúa biến cái chết trên thập giá thành tình yêu toàn hiến (Mc 15,33-39).

IV. Năm Sự Mừng: Bước theo Chúa yêu thương đổi mới

1. Bước theo Chúa đổi mới phận người và đem lại sự sống mới cho mọi người (Mc 16,1-16).

2. Bước theo Chúa mở lối đi vào cõi sống mới cho mọi người (Cv 1,6-11).

3. Bước theo Chúa chia sẻ ơn Chúa Thánh Thần là nguồn lực đổi mới và hợp nhất nhân loại (Cv 2,1-13).

4. Bước theo Chúa quy tụ nhân thế trong Nước Chúa chan hòa ánh sáng yêu thương và bình an.

5. Bước theo Chúa mở rộng Nước Chúa cho người người chung hưởng phúc trường sinh.