Lời Tuyên Xưng Đức Tin Của Jorge Mario Bergoglio

Ngày 13 tháng 12 năm 1969, Jorge Mario Bergoglio chịu chức linh mục ở tuổi 32. Trước thời gian chịu chức một ít, trong một «giây phút lắng lòng sâu đậm», cha viết lời tuyên xưng đức tin của mình.

Con tin đời con được ánh nhìn của tình yêu Chúa xuyên thấu và một ngày mùa xuân, ngày 21 tháng 9 đã đưa con đến gặp Ngài và mời gọi con theo Ngài.“Con muốn tin ở Chúa Cha là Cha, Đấng yêu con như con của Ngài, con tin ở Chúa Giêsu, Đấng đã thổi tinh thần của Ngài lên cuộc sống của con để làm cho con cười và để đưa con đến Nước vĩnh viễn của sự sống. Con tin ở Giáo hội.

Con tin vào sự đau đớn của con, nó không sinh lợi vì tính ích kỷ của con, nhưng con lại thích ẩn mình trong đó.

Con tin ở tính bủn xỉn của tâm hồn con, chỉ tìm cách nuốt ngấu nghiến mà không cho… không cho.

Con tin những người khác là tốt và con phải yêu họ mà không sợ và không bao giờ phản bội họ trong mục đích làm cho con được an toàn.

Con tin vào đời sống tu trì.

Con tin rằng con muốn yêu rất nhiều.

Con tin vào cái chết hàng ngày, nóng bỏng, mà con muốn chạy trốn khỏi nó nhưng nó lại mỉm cười với con và mời con chấp nhận nó.

Con tin vào lòng kiên nhẫn của Chúa, tin vào sự tiếp nhận của Chúa, đẹp như một buổi chiều hè.

Con tin cha của con ở trên Trời với Chúa.

Con tin linh mục Duarte cũng ở trên Trời, cha đang cầu bàu cho chức thánh của con.

Con tin ở Mẹ Maria, mẹ của con, Đấng yêu con và không bao giờ để con một mình. Và con chờ sự ngạc nhiên mỗi ngày, qua đó thể hiện tình yêu, sức mạnh, sự phản bội và tội lỗi sẽ theo con cho đến cuộc gặp vĩnh viễn với khuôn mặt tuyệt vời mà con chưa biết giống cái gì, mà con liên tục đi trốn nhưng con lại muốn biết và yêu thương. Amen.”

 

Jorge Mario Bergoglio, 1969.


phanxico.vn 14.12.22016/
pelerin.com