Truyền hình trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật Lời Chúa lúc 15h30 ngày 21/1/2024

Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật Lời Chúa do Đức Thánh Cha chủ sự tại Đền thờ thánh Phêrô.

Trao thừa tác vụ đọc sách và giáo lý viên cho một số người.

Múi giờ:

  • Giờ Roma: 9:30
  • Giờ Việt Nam: 15:30