Ngày Chúa Nhật

 • Chúa Nhật XXXII TN Năm C

  Chúa Nhật XXXII TN Năm C

  "Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: Nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ goá đó, để cho anh mình có kẻ nối giòng.

 • Chúa Nhật XXXI TN Năm C

  Chúa Nhật XXXI TN Năm C

  Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có.

 • Chúa Nhật XXIX TN Năm C

  Chúa Nhật XXIX TN Năm C

  Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi.

 • Chúa Nhật XXVIII TN Năm C

  Chúa Nhật XXVIII TN Năm C

  Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giêsu,...

 • Chúa Nhật XIII TN Năm C

  Chúa Nhật XIII TN Năm C

  Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn...

 • Chúa Nhật XII TN Năm C

  Chúa Nhật XII TN Năm C

  Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: "Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?" Các ông thưa rằng: "Người thì bảo là Gioan...

 • Ta Là Mục Tử Tốt Lành

  Ta Là Mục Tử Tốt Lành

  Suy niệm Ngày Ơn Thiên Triệu “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,1-10) Chúa nhật IV phục sinh cũng được gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành. Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh đến...