Chương Trình Tang Lễ Đức Cố Giám Mục GIUSE VŨ DUY THỐNG

TRONG NIỀM TIN YÊU VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH

 

GIÁO PHẬN PHAN THIẾT TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO: 

 

 

ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG

Giám Mục Chính toà Giáo phận Phan thiết,

 

đã được về cùng Chúa lúc 8g00, thứ Tư ngày 01 tháng 3 năm 2017, tại Sài Gòn.

Hưởng thọ 65 tuổi, 32 năm Linh mục, 16 năm Giám mục.

 

TIỂU SỬ ĐỨC GIÁM MỤC GP PHAN THIẾT

ĐỨC GIÁM MỤC GIUSE VŨ DUY THỐNG

Giám Mục Chính toà Giáo phận Phan Thiết

 

Khẩu hiệu: «Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi» (2Cr 5,14)

- 02-07-1952 : Sinh tại Cao Mộc, Thái Bình.

 

- 26-10-1985 : Thụ phong Linh mục, do Ðức TGM Phaolô Nguyễn văn Bình.

 - 1985-1992 : Phụ tá xứ Tân Mỹ, Hóc Môn.

 - 1987-1992 : Ðặc trách xứ Bạch Ðằng, Hóc Môn.

 - 1992-1993 : Phụ khảo tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse, Sàigòn.

 - 1993-1998 : Du học tại Paris. Thạc sĩ Thần học.

 - 1998-2001 : Giáo sư ÐCV Thánh Giuse, Sàigòn.

 

- 14-07-2001: Tòa thánh bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Hiệu tòa Tortiboli.

 - 17-08-2001: Lễ tấn phong tại Nhà thờ Ðức Bà Sài Gòn.

 Chủ phong: ĐTGM. G.B Phạm Minh Mẫn; phụ phong: ĐGM. G.B Bùi Tuần và ĐGM. Giuse Ngô Quang Kiệt.

 

- 25-07-2009 : Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa GP. Phan Thiết.

 - 3-9-2009 : Thánh lễ nhậm chức Giám mục Chính toà Phan Thiết của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống được cử hành vào lúc 9:00 tại Nhà thờ Chính toà Phan Thiết.

- 01.03.2017: Đức cha Giuse Vũ Duy Thống được Chúa gọi về lúc 8 giờ sáng ngày 1.3.2017. Hưởng thọ 65 tuổi.

 

Chương trình tang lễ Đức cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống.

Chương trình tang lễ Đức cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống diễn ra như sau :

- Lúc 14 giờ ngày 1.3.2017, thi hài Đức cố Giám mục Giuse đã được đưa từ Sài Gòn về đến Tòa Giám mục Phan Thiết.

- 16 giờ ngày 1.3.2017 : Nghi thức tẩm liệm do Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên Giám mục Phú Cường chủ sự. Sau đó linh cữu của ngài được quàn tại Tòa Giám mục cho đến sáng thứ Bảy ngày 4.3.2017.

- Lúc 7g sáng thứ Bảy 4.3.2017, di quan qua nhà thờ Chánh tòa Phan Thiết.

- Thánh lễ an táng Đức cố Giám mục Giuse diễn ra lúc 9g ngày thứ Hai 6.3.2017, do Đức TGM. TGP. TPHCM chủ tế, ĐGM Phụ tá GP Long Xuyên Giuse Trần Văn Toản giảng lễ.

- Nghi thức tiễn biệt do ĐGM Phó GP Bà Rịa Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn cử hành.

- Nghi thức hạ huyệt do ĐGM Phụ tá TGP. TPHCM Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ sự. 

- Đức cố Giám mục Giuse được an táng ở nhà thờ Chánh tòa Phan Thiết. 


 

WEB GPPHANTHIET