Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Leopoldo Girelli Và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Kính Viếng Đức Cha Cố Phaolô

Hình ảnh Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Leopoldo Girelli đại diện Tòa Thánh và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam kính viếng Đức Cha cố PhaolôĐức Khâm Sứ Tòa Thánh Leopoldo Girelli thắp nén nhang kính viếng Đức Cha cố PhaolôHỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM KÍNH VIẾNG