Gp. Phan Thiết Cáo Phó: ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG ĐÃ VỀ CÙNG CHÚA

ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG

Giám Mục Chính toà Giáo phận Phan Thiết,

 

đã được về cùng Chúa lúc 8g00, thứ Tư ngày 01 tháng 3 năm 2017, tại Sài Gòn.

Hưởng thọ 65 tuổi, 32 năm Linh mục, 16 năm Giám mục.

WGP. PhanThiet