GP. Phú Cường: Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Tại Nhà Thờ Chánh Tòa

Sáng thứ Hai ngày 27/02/2017, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự Thánh lễ truyền chức phó tế cho sáu thầy Đại chủng sinh khóa 12 thuộc Giáo phận Phú Cường.

Quý tiến chức gồm:
1/ Anphongsô Nguyễn Quang Hiển.
2/ Phêrô Phạm Văn Huynh.
3/ Giuse Hoàng Đình Khải.
4/ Giuse Nguyễn Thanh Long.
5/ Phêrô Nguyễn Thanh Tâm.
6/ Gioan Maria Vinaney Trịnh Văn Thuần.

PhuCuong-PhoTe-07.JPG

  Vào lúc 9 giờ, Đức cha Giuse, cha Tổng Đại diện, cha giám đốc Đại Chủng viện Giuse Sài Gòn, cha Đặc trách ơn gọi Giáo phận Phú Cường và khoảng 100 cha trong và ngoài giáo phận tiến vào cung thánh trong tiếng kèn đồng rộn ràng tấu lên những khúc nhạc vui tươi.

Ngỏ lời cùng cộng đoàn (khoảng 1.200 người), Đức cha Giuse mời gọi mọi người tạ ơn Chúa vì Ngài đã luôn thương ban cho Hội Thánh những anh em có lòng quảng đại đáp lại tiếng Chúa kêu gọi. Đức cha cũng nhấn mạnh rằng Chúa kêu gọi và tuyển chọn không phải vì khả năng tự nhiên hay vì lòng đạo đức tự nhiên của con người nhưng là tiếng gọi phát xuất từ tình yêu hoàn toàn nhưng không của Ngài. Vì thế, Đức cha mời gọi cộng đoàn xin Chúa ban phúc lành thánh hóa và đổ đầy ân phúc cho các tiến chức.

PhuCuong-PhoTe-01.JPG

Nghi thức truyền chức phó tế được diễn ra sau phần công bố Tin Mừng.

Sau khi cha Gioan B. Phạm Quý Trọng - Đặc trách ơn gọi, thỉnh cầu Đức Giám mục truyền chức phó tế cho các ứng viên. Đức Giám mục thẩm vấn xem các ứng viên này có được coi là xứng đáng để lãnh chức phó tế hay không. Sau lời thẩm vấn, Đức Giám mục đồng ý lời thỉnh cầu của cha đặc trách. Cộng đoàn phụng vụ hân hoan đáp lời "tạ ơn Chúa".

PhuCuong-PhoTe-02.JPG

Tiếp theo lời huấn dụ của Đức Giám mục, các tiến chức công khai nói lên quyết tâm của mình trước những nhiệm vụ sắp được trao phó. Sau đó, cả cộng đoàn cùng hát kinh Cầu Các Thánh để nài xin các thánh chuyển cầu cho các ứng viên, trong sứ mạng sắp được trao phó.

Sau kinh Cầu Các Thánh, sáu ứng viên phó tế lần lượt tiến đến, quỳ trước mặt Đức Giám mục. Ngài đặt tay trên từng ứng viên, rồi ngài đọc lời nguyện phong chức để nài xin Thiên Chúa ban ơn Thánh Thần trên mỗi ứng viên, hầu giúp họ chu toàn sứ mạng mà Chúa trao phó qua Hội Thánh.

PhuCuong-PhoTe-04.JPG

Sau lời nguyện phong chức, các tân phó tế mang dây vai chéo, áo và nhận sách Phúc âm từ tay Giám mục. "Việc mang dây vai chéo và nhận sách Phúc âm, Điều này diễn tả vai trò phục vụ Lời Chúa và bàn thánh của các tân phó tế. Từ nay, các tân phó tế sẽ thi hành thừa tác vụ trong Giáo Hội dưới sự điều hành của Giám mục, trợ giúp hàng linh mục và hết lòng phục vụ dân Chúa". Khi trao sách Phúc Âm, Đức cha cũng dặn dò các tân chức phó tế: "Con hãy nhận lấy Phúc Âm Đức Kitô mà con đã trở thành người rao giảng, và con hãy biết là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy".

PhuCuong-PhoTe-05.JPG

Nghi thức truyền chức phó tế kết thúc với việc Đức Giám mục chủ phong trao hôn bình an. Thánh lễ kết thúc sau phần phụng vụ Thánh Thể và phép lành bình an. Mọi người chung vui với các tân chức trong bữa tiệc mừng.

XEM THÊM:

Phó tế theo nguyên ngữ tiếng Hy Lạp là Diakonos, trong ý nghĩa người phụ giúp, người phục vụ. Các phó tế là những người có chức vị trong Giáo Hội. Nhiệm vụ của họ không chỉ giới hạn vào việc bác ái xã hội (diakonia), nhưng còn cả trong lãnh vực làm chứng rao giảng Lời Chúa (martyria) và lễ nghi Phụng vụ (leiturgia) nữa.

PhuCuong-PhoTe-08.JPG

Thuở Giáo Hội sơ khai, các vị phó tế là những người phụ giúp các tông đồ trong nhiệm vụ quản trị tài sản của Giáo Hội, của cộng đoàn, đứng đầu việc bác ái phân phát lương thực thức ăn. Nhưng dẫu vậy các vị phó tế cũng là những người thuộc hàng ngũ giáo sỹ theo phẩm trật của Giáo Hội và có liên quan mật thiết với phần vụ dâng lễ tế tạ ơn (eucharistica).

Chỉ Đức Giám mục giáo phận là người có quyền tuyển chọn trao ban chức thánh phó tế qua nghi thức đặt tay trên đỉnh đầu và cầu nguyện theo nghi lễ truyền chức thánh trong Giáo Hội từ thời các thánh tông đồ truyền lại.

PhuCuong-PhoTe-09.JPG

Tất cả các vị phó tế theo phẩm trật trong Giáo Hội tùng phục quyền của Đức Giám mục giáo phận và làm việc phụ giúp các linh mục trong lãnh vực đạo giáo thiêng liêng ở các giáo xứ nơi họ được gửi sai tới.

Nhiệm vụ của thầy phó tế trong Giáo Hội quy hướng vào ba trọng điểm: Diakonia - Bác ái phục vụ giúp đỡ con người, nhất là những người gặp hoàn cảnh bất hạnh xấu số, bệnh tật nghèo khổ, những người già yếu tàn tật, những người bơ vơ cô đơn, tù tội, tỵ nạn, sinh hoạt hội đoàn đạo đức và thanh thiếu niên.

PhuCuong-PhoTe-06.JPG

Martyria - làm chứng rao giảng Lời Chúa. Thầy phó tế phụ giúp linh mục dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa nơi bàn thờ. Thầy có nhiệm vụ công bố Phúc Âm và được diễn giải Lời Chúa, hướng dẫn suy niệm Lời Chúa.

Leiturgia - lễ nghi Phụng vụ. Thầy phó tế phụ giúp nơi bàn thờ trong các Thánh lễ, nhưng thầy không được cử hành dâng Thánh lễ như các linh mục. Thầy phó tế được chứng hôn bí tích Hôn Phối, được cử hành bí tích Rửa Tội, được phép chúc lành, cử hành lễ nghi an táng người qua đời. Nhưng thầy không được cử hành Thánh lễ, bí tích Giải Tội và bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Ba bí tích này chỉ người có chức thánh linh mục mới được cử hành.

PhuCuong-PhoTe-03.JPG

PhuCuong-PhoTe-07.JPG

PhuCuong-PhoTe-10.JPGPhuCuong-PhoTe-12.JPG

PhuCuong-PhoTe-13.JPG

PhuCuong-PhoTe-14.JPG

PhuCuong-PhoTe-15.JPG

PhuCuong-PhoTe-16.JPG

PhuCuong-PhoTe-17.JPG

PhuCuong-PhoTe-18.JPG

 

Tôma Đỗ Lộc Sơn - Truyên thông giáo phận Phú Cường