Đời Tu

 • Tác Giả, Niên Biểu Và Thể Văn Sách Khải Huyền

  Tác Giả, Niên Biểu Và Thể Văn Sách Khải Huyền

  Từ “Khải Huyền” (apokalupsis) có nghĩa là “vén màn” cho thấy điều che khuất bên trong, từ Hy Lạp “apokalupsis” thường được dịch là “mặc khải” (revelation) hay “khải huyền” (cho biết những điều bị...

 • Tìm Hiểu Tin Mừng Thứ Ba: Khía Cạnh Thần Học (1)

  Tìm Hiểu Tin Mừng Thứ Ba: Khía Cạnh Thần Học (1)

  Mỗi soạn giả nhìn chủ đề tín lý của Tin Mừng Luca một khác. E.E. Ellis (1) cho rằng chủ đề đó là bản chất tư cách Kitô và sứ vụ của Chúa Giêsu; chủ đề này được khai triển bằng nhiều trình đoạn...

 • Luận Thần Học Về Lòng Chúa Thương Xót

  Luận Thần Học Về Lòng Chúa Thương Xót

  Kiến thức về Lòng Chúa Thương Xót cần thiết suốt đời cho mọi người, không trừ ai, nhưng thực sự cần thiết hơn đối với những người đang trực tiếp tham gia hoạt động trong các cộng đoàn Lòng Chúa...

 • Thần Học Là Gì?

  Thần Học Là Gì?

  Điểm khởi hành của Thần học là đức tin của Giáo hội. Thế mà trong đức tin ấy có điều này: các bí tích do Giáo hội cử hành trong đức tin, nhân danh đức Giêsu Kitô, đều có hiệu lực thiêng liêng,...

 • Thần Học Của Thánh Phaolô

  Thần Học Của Thánh Phaolô

  Chìa khóa cho thần học Thánh Phaolô chính là cuộc gặp gỡ của ngài với Đức Kitô vinh hiển trên con đường Đamát. Rõ ràng Thánh Phaolô là nhà thần học quan trọng nhất trong lịch sử Giáo Hội – có lẽ...

 • Nhập Thể Vấn Đề Và Mầu Nhiệm I

  Nhập Thể Vấn Đề Và Mầu Nhiệm I

  Trong những thập kỷ vừa qua, người ta nuôi mộng lớn cho công cuộc ấy, đến độ họ tưởng là đã tìm được ở trong lịch sử cổ kim, một thứ học thuyết bổ sung cho Mạc Khải: đó là học thuyết "dấu chỉ thời...

 • Thần Học Hiện Đại Với Bí Tích

  Thần Học Hiện Đại Với Bí Tích

  Mục đích của thiên điểm duyệt này là trình bày một cái nhìn khái quát về các công trình nghiên cứu thần học bí tích (về phía Công giáo), thực hiện trong những năm 1980-1993, chủ yếu là về những...

 • Thần Học Hệ Thống: Sứ Mạng Và Phương Pháp (III)

  Thần Học Hệ Thống: Sứ Mạng Và Phương Pháp (III)

  HƯỚNG TỚI MỘT PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC BAO QUÁT HƠN Thần học hiện đại đang phải đương đầu với những thách đố khó khăn, khiến cho sứ mạng bao giờ cũng đã phức tạp của thần học càng trở thành...

 • Luật Tiệm Tiến Trong Luân Lý

  Luật Tiệm Tiến Trong Luân Lý

  "Luân lý, trên lý thuyết, bao giờ cũng đẹp, nhưng trong thực tế, mỗi người cố gắng giữ được bao nhiêu hay bấy nhiêu!"

 • Khoa Học Và Đức Tin

  Khoa Học Và Đức Tin

  Một số ngành học hỏi trong kiến thức loài người, như: thiên văn học, địa chất học, sinh vật học, vật lý học, hóa học, v.v...là những bộ môn khoa học chỉ mới thành hình gần đây.

 • Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi Trong Lịch Sử Giáo Hội

  Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi Trong Lịch Sử Giáo Hội

  Tân Ước đã cho chúng ta vài dữ kiện về mạc khải mầu nhiệm Thiên Chúa. Đức Giê-su đã gọi Thiên Chúa của các tổ phụ, Thiên Chúa của Mô-sê là Cha. Thiên Chúa là cha của hết mọi người; nhưng Ngài là...

 • Giáo Hội: "Một Thiên Đường Từ Trái Đất"

  Giáo Hội: "Một Thiên Đường Từ Trái Đất"

  Các tài liệu gốc của Giáo hội cổ xưa vốn thường xuyên và rất nghiêm túc đề cập đến thừa tác vụ trong Giáo hội, vì, theo quan điểm xưa, như việc rao giảng Tin mừng, thừa tác vụ hoàn toàn thuộc về...